961 montañeros on-line

(11,406 montañeros registrados)
"La primera web con los 215 tresmiles descritos por sus usuarios"¿Olvidaste la contraseña?


¿Todavía no eres usuario?
Darme de alta

Librería

Desnivel Raquetes pel Pallars Sobirà. 40 Excursions, Travesses i Ascensions
Desnivel
16,50 €

Editorial Piolet Vall de Tor. MAPA DIGITAL
Editorial Piolet
9,00 €

Editorial Piolet Vall de Tor
Editorial Piolet
9,00 €

Arola editors A peu per la frontera. 15 passejades i excursions pel Pallars Sobirà i l'Arieja
Arola editors
20,00 €

Arola editors A peu pel Pallars Sobirà. Vol.1
Arola editors
20,00 €

Ediciones Lectio Caminando el Pallars Jussà. 17 itinerarios para conocer la comarca
Ediciones Lectio
14,50 €

Cossetània El Pallars Sobirá en BTT
Cossetània
11,35 €

Editorial Piolet Serra de Boumort
Editorial Piolet
15,00 €

Editorial Piolet Pallars Sobirà NORD
Editorial Piolet
8,50 €

Editorial Piolet Pallars Sobirà Nord. MAPA DIGITAL
Editorial Piolet
8,50 €

Suscribirse al canal contenidos Ascensión a el Montsent de Pallars (2883 m) por Martinetti -- 13/08/2006
Vía: (Barranc de Moror) --
(8960 visitas)
  • Hora de salida: 8
  • Hora de llegada: 10
  • Meteorología: Sol
  • Dificultad: Bastante facil
  • Días: 1
  • Tipo: Ascensión
  • Gps: Sin fichero GPS
  • Sin panorámicas
Cargando...
Loading


Montsent de Pallars  (2883 metros)

El Montsent de Pallars (2883 metros) Versió Catalana

Sortim de Naens a les 6 del mati, ja que em de fer bastants quilometres de carretera i pistes forestals. Baixem a Senterada, passem per la Pobla de Segur, Gerri de la Sal i Sort, al poc de sortir de Sort, a l'esquerra, deixem la carretera principal per agafar la carretera que puja tot fent curves, fins Llesuy, a 1.408m. , després de travessar el poble per sota l'esglesia hi ha la carretera vella, que anava fins els peu de les pistes d'esqui, agafarem una pista forestal que puja tot passant un petit pont de fusta, que travessa el riu que devalla de la Vall de Pamano, fent revolts a les antigues pistes d'esqui.Encara es conserven els telecadires i les pilones pintats de verd. Passem per davant del refugi dels pastors, al costa esquerra del refugi, hi ha uns coms que es plenen amb aigua fresca que neix alli mateix, amb la sequera que estem patim hi per alli surt un rajoli d'aigua.
La pista va rodejant la muntanya del Montsent de Pallars, en arribar a una pleta, s'ha de treure el filat i tornar a posar-lo per que no marxi el bestiar d'un municipi a l'altre. Alló sembla una fira de bestiar, hi ha centenars de vaques, caballs i corders, junts però no barrejats.Aparquem el cotxe 4X4, i ens posem les botes. Jo ja havia pujat fa bastants anys, per l'aresta sud, o Serra del Collet, on les pendents herboses permeten guanyar molta altitud, tot pujant per les roques que coronen el cim, tot just el dia que van instal.lar dalt del cim un punt geodesic, amb un helicopter blanc.
Sortim d'uns 2.200 m.alt.més o menys,són les 8,15 h.comencem a pujar pels pendents herboses, que figurem als mapes com "Feixancs de Montsent" , pujem pel costa dret del Barranc de Moror, a mida que anem guanyant altura, els pendents d'herba sóm més verticals, tota l'estona de pujada anem pujant per la dreta del Barranc de Moror, ja què ens sembla que l'altre costat es més vertical, hi ha més passos compromesos en la roca. Anem voltant les roques verticals que trobem, pujem per algunes canals, amb petites dificultats, i quan ja es pot figurar el cim, arribem a la part més alta de la vessant del Barranc de Moror al Sudoest, a uns 2.800 m.alt.(10h.), però, jo crec que en realitat és una aresta, fem una paradeta llarga, mengem i bebem, aquets es més aviat una aresta que baixa del Montsent, sense cap dificultat, d'açi pujarem cap a la nostra esquerra al sud, per pendents pedregoses i amb poca herba, allà dalt en un coll veig un parell de joves, als quals faig un crit, però no m'escolten, ja vaig arribant fins les roques calcaries del cim del Montsent de Pallars, de 2.881m. que és el que em marca el meu GPS,(en el mapa comarcal de Catalunya1:50.000 del Pallars Jussà, marca 2.883,3 m. alt.) dalt el cim hi ha un pal amb una senyera, on s'estan fent la foto de rigor un grup de cinc persones.
En el cim i el que son les casualitats de la vida, em trobo dalt en el cim amb el Sr. de Llesuy que estava col·locant el punt geodèsic la primera vegada que jo pujava al Montsent de Pallars, fa 20 anys.
També faig fotos de les muntanyes que ens envolten, els estanys de Sallent, Gento, Colomina, etc, el poble d'Espuy i les grues que faran les macrourbanitzacions i camp de golf de la Vall de Cabdella. El petit poble de Cabdella, en el turonet i la seva església romànica petita però bonica, també podem apreciar la Vall d'Assua, on havia un castell, però no s'han trobat les restes, de moment. Del coll al cim he trigat 15 minuts, de baixada estic 5 minuts. D'açi baixem per unes pendents de pedres i roques ferruginoses, fins arribar al fons de la vall o clot de Montrroio a 2.500 m.alt.alli, devallarem pel Barranc d'Entremonts, on trobem un camí ben marcat que ens portara, primer fins un rierol que baixa ple d'aigua clara i transparent, que brolla de sopte d'unes roques, el cami segueix donant el tom a la muntanya del Montsent, no seguir-lo, ja que no perdreim altura, i despres hauria dificultats de baixar per parets de roca, o sugui que agafarem un estrep d'herba a l'esquerra del rierol que baixa suament fins la pista forestal, 1, 30 h.


El Montsent de Pallars (2883 metros) Versión Castellana

Salimos de Naens a las 6 de la mañana, puesto que hemos de hacer bastantes kilometros de carretera y pistas forestales. Bajamos a Senterada, pasamos por la Pobla de Segur, Gerri de la Sal y Sort, al poco de salir de Sort, a la izquierda, dejamos la carretera principal por coger la carretera que sube todo haciendo curvas, hasta Llesuy, a 1.408m. , tras atravesar el pueblo por debajo de la iglesia hay la carretera vieja, que iba hasta los pies de las pistas de esqui, cogeremos una pista forestal que sube, pasando por un pequeño puente de madera, que atraviesa el río que baja del Valle de Pamano, haciendo curvas por las antiguas pistas de esqui.Todavía se conservan los telesillas y las pilonas pintados de verde. Pasamos por delante del refugio de los pastores, al lado izquierdo del refugio, hay unos recipientes que se llenan con agua fresca que nace alli mismo, con la sequía que estamos sufriendo, por alli sale un chorro de agua. La pista va rodeando la montaña del Montsent de Pallars, al llegar a una pleta, se debe sacar la alambrada y volver a ponerla para que no se escape el ganado de un municipio al otro. Aquello parece una feria de ganado, hay centenares de vacas, caballos y corderos, juntos pero no mezclados.Aparcamos el coche 4X4, y nos ponemos las botas. Yo ya había subido hace bastantes años, por la arista sur, o Sierra del Collarín, dónde las pendientes herbosas permiten ganar mucha altitud, todo subiendo por las rocas que coronan la cumbre, coincidiendo en esa ocasión, el día que installaron allí arriba de la cumbre un punto geodesico, con un helicoptero blanco.
Salimos de unos 2.200 m.altura. más o menos,son las 8,15 h. empezamos a subir por las pendientes herboses, que figuramos en los mapas como "Feixancs de Montsent" , ascendemos por el lado derecho del Barranco de Moror, a medida que vamos ganando altura, las pendientes de hierba sóm más verticales, todo el rato de subida vamos subiendo por la derecha del Barranco de Moror, ya qué nos parece que el otro lado se más vertical, hay más pasos comprometidos en la roca. Vamos cercando las rocas verticales que encontramos, subimos por algunas canales, con pequeñas dificultades, y cuando ya se puede figurar la cumbre, llegamos a la parte más alta de la vertiente del Barranco de Moror al Sudoest, a unos 2.800 m.alto.(10h.), pero, yo creo que en realidad es una arista, hacemos una parada larga, comemos y bebemos, aqui se ve más bien una arista que baja del Montsent, sin ninguna dificultad, desde aqui subiremos hacia nuestra izquierda al sur, por pendientes pedregosas y con poca hierba, allá arriba en un cuello veo un par de jóvenes, a los cuales hago un grito, pero no me escuchan, ya voy llegando hasta las rocas calcarías de la cumbre del Montsent de Pallars, de 2.881m. que es el que me marca mi GPS,(en el mapa comarcal de Catalunya1:50.000 del Pallars Jussà, marca 2.883,3 m. alto.) arriba la cumbre hay un palo con una señera, donde se están haciendo la foto de rigor un grupo de cinco personas.
En la cima y lo que son las casualidades de la vida, me encuentro arriba en la cima con el Sr. de Llesuy, que estava colocando el punto geodèsico la primera vez que yo subia al Montsent de Pallars, hace 20 años.

También hago fotos de las montañas que nos rodean, los estanques de Sellent, Gento, Colomina, etc, el pueblo de Espuy y las grúas que harán las macrourbanitzacions y campo de golfo del Valle de Cabdella. El pequeño pueblo de Cabdella, en un punto elevado del valle y su iglesia románica, pequeña pero guapa, también podemos apreciar el Valle de Assua, donde había un castillo, pero no se han encontrado los restos, por el momento. Del cuello a la cumbre he tardado 15 minutos, de bajada estoy 5 minutos. De aqui bajamos por unas pendientes de piedras y rocas ferruginoses, hasta llegar al fondo del valle o hoyo de Montroyo a 2.500 m.altura, alli, bajaremos por el Barranco de Entremonts, dónde encontramos un camino bien marcado que nos dirijira, primero hasta un riachuelo que baja lleno de agua clara y transparente, que brota de repente de unas rocas, el camino sigue dando la vuelta a la montaña del Montsent, no seguirlo, puesto que no perderemos altura, y despues habría dificultades para bajar por paredes de roca, o sea, que cogeremos un estribo en pendiente de hierba a la izquierda del riachuelo que baja suavemente hasta la pista forestal, 1, 30 h.


Maribel pujant amb l'ajuda de dos bastons d'avellaner.

Últims metres per arribar a l'aresta que és la part més alta del Barranc de Moror.

Una parada en l'aresta Oest del Montsent, per descansar, beure i menjar.

En el cim del Montsent de Pallars, la senyera per damunt de nosaltres.

Más información de Montsent de Pallars  
Preguntar en el Foro   Enviar a un amigo