533 montañeros on-line

(11,478 montañeros registrados)
"La primera web con los 215 tresmiles descritos por sus usuarios"¿Olvidaste la contraseña?


¿Todavía no eres usuario?
Darme de alta

Librería

Vías Ferratas Cingle de Cal Curt por jviader -- 02/11/2012
Jornada: (Sin especificar) --
(2761 visitas)
 • Zonas: ,
 • Duración sin descansos: 02:00
 • Meteorología: Sol
 • Dificultad: Dificil
 • Días: 1
 • Num. Personas: 3
 • Tipo: Vías Ferratas
 • Desnivel de subida: 60 metros
 • Desnivel de bajada: 0 metros
 • Distancia: 200.0 metros
 • Agua:
 • Grado de la vía ferrata: Fácil
 • Grado de exposición: M0
 • Tipo de roca:
 • Tiempo de aproximación:
 • Equipamiento de la vía:
 • Observaciones:
 • Gps: Sin fichero GPS


Cingle de Cal Curt  
Confondre els desitjos amb la realitat té això: et pots trobar fotut enmig d'una ferrata i haver de sortir rapel·lant. Això és el que em va passar amb la del Cingle de Cal Curt. La jornada era massa ambiciosa. Primer vam fer el tram de pujada de la ferrata de les Roques de l'Empalomar i després el nou tram de baixada. Tot plegat un bon esforç per a uns braços que ja arrossegaven el cansament de l'escalada al Cavall Bernat de Sant Llorenç tres dies abans...
La ferrata del Cingle de Cal Curt està situada just al davant de la de les Roques de l'Empalomar. Per arribar-hi, doncs, cal seguir el mateix camí, fins a l'aparcament que hi ha cinquanta metres més avall del Mirador de Vallcebre, travessar el riu i pujar i baixar per dins del bosc fins arribar al cartell indicador, i aleshores tirar cap a l'esquerra.
Com que el cingle en sí no és gaire alt, la ferrata el que fa és pujar, baixar i fer diversos flanqueigs per guanyar en durada. Tot sense gaires dificultats tècniques, però sí que amb molta exigència física. Els desploms són la norma i el cansament es va acumulant. Vet aquí, doncs, que jo aconselleria fer-la sola, o en tot cas fer-la abans que la de les Roques de l'Empalomar, però no pas a l'inrevés.
Nosaltres van començar després d'haver fet la ferrata anterior amb els seus dos trams. L'inici ja és una ascensió amb un lleuger desplom que acaba amb un flanqueig en extraplom al voltant d'un esperó. En aquesta situació el cap comença a donar voltes a una idea fixe: arribar a un tram on els braços puguin descansar.
Nova ascensió en desplom, flanqueig i tram de descens que acaba en un pont tibetà. Aquest descens en extraplom es fa notar i molt, per la qual cosa l'arribada al pont tibetà es paladeja amb delit com un descans deliciós.
Els canvis dels dissipadors en situació d'extraplom són tota una exigència. Com més triguem a fer-los més se'n ressenteixen els braços... El mosquetó amb la vaga ventral no em serveix de gaire, perquè és exageradament curta i les grapes estàn força més separades entre sí que a la ferrata anterior, per la qual cosa molts cops no arribo a poder-lo enganxar.
A partir de l'esperó es baixa una mica es continua en diagonal amb l'ajuda d'una cadena i s'arriba al peu d'una paret que cal pujar amb un extraplom molt acusat. Es tracta del tram més difícil de tota la ferrata. És llarg i molt exigent.
Fa poc que hem passat una via d'escapament a la que hem renunciat, pensant que encara ens quedaven forces suficients per tirar amunt, però no comptàvem amb aquest tram tan exigent.
El Víctor s'adona que començo a fer molt mala cara i em pregunta si prefereixo lligar-me abans de continuar. Li dic que no.
Començo a pujar. Cada cop em costa més. Els braços estan totalment esgotats, i quan soc gairebé a dalt de tot i només em falten tres grapes per arribar a la repisa que em permetria descansar, m'adono que no puc més i començo a baixar.
Arribo fins al peu de la gran pared. L'Esteve encara és allà esperant el seu torn. No sé si la meva reculada l'obliga a estar en una posició incòmode, però no hi puc fer res.
Ara sí em lligo. Descanso una bona estona i ho torno a intentar. Aquest cop sí. Aconsegueixo arribar fins a la repisa i poc després arriba també l'Esteve, que com ell mateix diu, està clarament "en reserva", amb la gasolina a punt d'acabar....
Després de descansar una mica a la repisa, ens proposem continuar. Passem un primer flanqueix i... nova paret en desplom... Uff! Ho intento, però està clar que no puc arribar a dalt.
Des d'aquí es veu el camí uns trenta metros per sota d'on estem. Decidim baixar. El Víctor ens monta un ràpel amb el gri-gri. La paret és tan extraplomada que a la que comencem a baixar quedem molt allunyats, penjats totalment del buit i a mercè del que queda a dalt.
Primer baixo jo, després l'Esteve i finalment el Víctor. Des del punt on toquem terra, una lleugera baixada i un pas entre esbarsers ens porta fins al camí normal.
Un cop al cotxe, revisem els cartells informadors i comprovem que ens quedava molt poc per completar l'ascesió. Després del tram extraplomat que no vaig superar quedava un tram planer i un nou pont tibetà que ens deixava al peu de l'última gran paret.
Pel que veiem aquesta última paret molt llarga, també té un bon tros extraplomat al mig.
Hi tornarem!

TRADUCCIÓN
Confundir los deseos con la realidad tiene esto: te puedes encontrar jodido en medio de una ferrata y tener que salir rapelando. Esto es lo que me pasó con la del Cingle de Cal Curt. La jornada era demasiado ambiciosa. Primero hicimos el tramo de subida de la ferrata de las Rocas de l'Empalomar y después el nuevo tramo de bajada. Todo ello un buen esfuerzo para unos brazos que ya arrastraban el cansancio de la escalada al Caballo Bernat de Sant Llorenç tres días antes...
La ferrata del Cingle de Cal Curt está situada justo delante de la de las Roques de l'Empalomar. Para llegar, pues, hay que seguir el mismo camino, hasta el aparcamiento que hay cincuenta metros más abajo del Mirador de Vallcebre, atravesar el río y subir y bajar por dentro del bosque hasta llegar al cartel indicador, y entonces echar hacia la izquierda.
Cómo que el risco en sí no es muy alto, la ferrata lo que hace es subir, bajar y hacer varios flanqueos para ganar en duración. Todo sin muchas dificultades técnicas, pero sí que con mucha exigencia física. Los desplomes son la norma y el cansancio se va acumulando. He aquí, pues, que yo aconsejaría hacerla sola, o en todo caso hacerla antes de que la de las Roques de l'Empalomar, pero no al revés.
Nosotros empezaron después de haber hecho la ferrata anterior con sus dos tramos. El inicio ya es una ascensión con un ligero desplome que acaba con un flanqueo en extraplomo alrededor de un risco. En esta situación la cabeza empieza a darle vueltas a una idea fija: llegar a un tramo donde los brazos puedan descansar.
Nueva ascensión en desplome, flanqueo y tramo de descenso que acaba en un puente tibetano. Este descenso en extraplomo se hace notar y mucho, por lo cual la llegada al puente tibetano se saborea con deleite como un descanso delicioso.
Los cambios de los disipadores en situación de extraplomo son toda una exigencia. Cuanto más tardamos a hacerlos más se resienten los brazos... El mosquetón con la cinta ventral no me sirve de mucho, porque es exageradamente corta y las grapas estàn mucho más separadas entre sí que en la ferrata anterior, por lo cual muchas veces no llego a poderlo enganchar.
A partir del esperón se baja un poco se continúa en diagonal con la ayuda de una cadena y se llega al pie de una pared que hay que subir con un extraplomo muy acusado. Se trata del tramo más difícil de toda la ferrata. Es largo y muy exigente.
Hace poco que hemos pasado una vía de escape a la que hemos renunciado, pensant que todavía nos quedaban fuerzas suficientes para echar hacia arriba, pero no contábamos con este tramo tan exigente.
Víctor se da cuenta que empiezo a hacer muy mala cara y me pregunta si prefiero atarme antes de continuar. Le digo que no.
Comienzo a subir. Cada vez me cuesta más. Los brazos están totalmente agotados, y cuando estou casi arriba de todo y sólo me faltan tres grapas para llegar a la repisa que me permitiría descansar, me doy cuenta que no puedo más y empiezo a bajar.
Llego hasta el pie de la pared. Esteve todavía está allí esperando su turno. No sé si mi retroceso lo obliga a estar en una posición incómoda, pero no puedo hacer nada.
Ahora sí me ato. Descanso un buen rato y lo vuelvo a intentar. Esta vez sí. Consigo llegar hasta la repisa y poco después llega también Esteve, que cómo él mismo dice, está claramente "en reserva", con la gasolina a punto de acabar....
Después de descansar un poco en la repisa, nos proponemos continuar. Pasamos un primero flanqueo y... nueva pared en desplom... Uff! Lo intento, pero está claro que no puedo llegar arriba.
Desde aquí se ve el camino unos treinta metros por debajo de donde estamos. Decidimos bajar. Víctor nos monta un rapel con el gri-gri. La pared es tan extraplomada que a la que empezamos a bajar quedemos muy alejados, colgados totalmente del vacío y a merced del que queda arriba.
Primero bajo yo, después Esteve y finalmente Víctor. Desde el punto donde tocamos tierra, una ligera bajada y un paso entre zarzales nos conduce hasta el camino normal.
De nuevo en el coche, revisamos los carteles informadores y comprobamos que nos quedaba muy poco para completar la ascesión. Después del tramo extraplomado que no superé quedaba un tramo llano y un nuevo puente tibetano que nos dejaba al pie de la última gran pared.
Por lo que vemos esta última pared muy larga, también tiene un buen trozo extraplomado en medio.
Volveremos!

Más información de Cingle de Cal Curt  
Preguntar en el Foro   Enviar a un amigo